Hyderabad Team

President

Pratyush Mahapatra

Secretary

Priyanka Kachare

Treasurer

Rishabh Saraswat

Technical Team

SAGAR ANAND, Darshan Chaudhary, Sudhindra Sarma, Rajas Joshi, Arkadip Basak, Rajat Saxena

Publicity Team

AURGHO BHATTACHARJEE, Amrit Pal, Swasti Gupta, Jaya Vamshi, Sumeet Chawla, Vivek Yadav, Eswara Sai, Abhimanyu Mukherjee

Event Management Team

K SAI PRAMEELA REDDY, P.Nikhil, Smriti Jain, P.Radhika, Saumya Jain, Suchita Pati, Ayush Jha, Abhav Tewari, Sushanth Sai, Manoj Gottipati, Aayush Khandelwal, Harshita Jha, Kartik Reddy

Communications Team

SARTHAK AGRAWAL, Nikhil Agarwal, Shivam Darmora, Apurva Verma, Nafisa Poonawala, Meha Sadasivnam, Krishna Ghantasala, Pranav Kabra, Mitali Soni

Editorial Team

Poojitha, Anirudh Ramesh, Aditya Chivukula, Chandan Bothra, Devrath Goyal, Sravani N

You're welcome to join. Send a mail to embryoclub[at]gmail.com

 

Recent Lectures